วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ทบ.ออกประกาศเตือน ทหารงด หรือเลี่ยง เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ยัน เข้มมาตรการคัดกรอง หลัง สธ.ประกาศ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

28 ก.พ. 2020
375

 

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า กองทัพบกให้ความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ทั้งมาตรการคัดกรองป้องกัน และรณรงค์ให้ความรู้ การปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

รวมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดกรอง ที่ ท่าอากาศยาน 9 แห่งทั่วประเทศ และพื้นที่ด่านตรวจผ่านเข้าออกตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย

โดยในช่วงเดือน ก.พ.63 นี้ ได้แจกจ่ายหน้ากากให้ประชาชนไปแล้ว 150,000 ชิ้น

และ เพื่อให้สอดคล้องกับการที่กระทรวงสาธารณสุขระบุให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

กองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบก จึงได้ออกประกาศแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19

โดยกำหนดให้กำลังพลกองทัพบก ควรงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้ติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และให้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองอย่างเคร่งครัด เมื่อมีความจำเป็นต้องไปยังประเทศที่มีความเสี่ยง

ทั้งนี้หลังจากที่กลับมา ต้องเฝ้าระวัง
สังเกตอาการ และควรจำกัดบริเวณของตนเองในช่วง 14 วัน ตามมาตรการด้านการแพทย์

ส่วนกำลังพลทั่วไปต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในมาตรการการป้องกันโรคในทุกด้าน รวมทั้งโรงพยาบาลและหน่วยทหารซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ มีผู้ผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมากต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อของโรคเป็นอันดับแรก

ที่สำคัญโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกและหน่วยสายแพทย์ให้เตรียมความพร้อมในการดูแลตรวจคัดกรอง และรายงานผลตามขั้นตอนทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ในช่วงนี้มีกำลังทหารจากมิตรประเทศได้เดินทางเข้ามาร่วมการฝึกกับกองทัพบกในประเทศไทยรวม 2 การฝึก ได้แก่ การฝึกผสม Hanuman Guardian 2020 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 และการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2020 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพบกได้จัดให้มีการคัดกรองโรค COVID-19 ตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย และในระหว่างการฝึก
จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

โดยมีโรงพยาบาลอานันทมหิดล, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จนเรศวร และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ให้การดูแลและเฝ้าระวังกำลังพลทั้งไทยและต่างประเทศ

ทั้งนี้ กองทัพบกยังได้เน้นย้ำหน่วยทหารถึงการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม เป็นจำนวนมาก ให้มีการตรวจคัดกรองป้องกันโรคด้วยในทุกกิจกรรม ส่วนสถาบันการศึกษาของกองทัพบก ซึ่งมีกำหนดให้นายทหารนักเรียนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ กองทัพบกได้ให้เลื่อนการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศไปก่อน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะคลี่คลาย

error: Content is protected !!