การเมือง กำลังร้อน! ทบ. รีบแจ้ง แผน เคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ ในวันนี้ 28 ก.พ. 63

28 ก.พ. 2020
229

 

กองทัพบก แจ้งเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1 พัน.5)

ภายหลังจากจัดแสดงนิทรรศการในวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) ในวันที่ 28 ก.พ. 63

โดยจะเคลื่อนย้ายกลับที่ตั้งหน่วย ในเวลา 10.30 น. ใช้เส้นทางจาก สวพ.ทบ. ผ่าน ถ.วิภาวดีรังสิต -หลักสี่-แจ้งวัฒนะ ปลายทาง ปตอ.1 พัน.5

จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

error: Content is protected !!