วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

เสน่ห์ Cobra Gold

27 ก.พ. 2020
385

 

คณะครู ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนบ้านวังไทร จัด Thank You Party เพื่อขอบคุณกำลังพลจากกองพลพัฒนาที่ 3 (กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3) ทหาร สหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA ) ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ที่ โรงเรียนบ้านวังไทร ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล

error: Content is protected !!