วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

“ผบ.ทหารสูงสุด -ผบ.ทอ.” นั่งเครื่องบินขับไล่ F-16 MLU ไปตรวจการฝึกทางอากาศ Cobra Gold2020 ที่โคราช ….. หลังย้าย MLU ไปฝูง403 …เผย สหรัฐอเมริกา ใช้ 71เครื่อง ทั้ง F -16, A-10 ,C-130H, KC -130J, MV-228 และ CH53E

 

ทอ.ใช้ 22 เครื่อง F – 16 ,ฮ.EC725 ,C-130H), Gripen 39C/D ส่วน ทบ.8เครื่อง ทั้ง ฮ.
UH -60 , AS -550 , MI-17 และ,AH -1 ส่วน S-70B และ F -27

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ บิ๊กนัต พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกCobra Gold2020ในส่วนของการฝึกภาคสนามส่วนกองทัพอากาศ

ด้วยการทำการบินสังเกตการณ์ในที่นั่งหลัง กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก หรือ F-16 MLU หน่วยบินแยก ฝูงบิน 403

โดยมี พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล
ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึก ส่วนกองทัพอากาศ

และ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1 ต้อนรับ ที่ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

โดยทำการบินภารกิจการบินยุทธวิธีการรบในอากาศ ACT โดยเป็นการจำลองสถานการณ์มีอากาศยานหมู่บินจำนวน 5 เครื่อง บินรุกล้ำเหนือน่านฟ้า จึงทำการนำอากาศยานหมู่บิน 4 เครื่อง ขึ้นบินเพื่อป้องกันประเทศ

ซึ่งอากาศยานร่วมบินประกอบกำลัง ได้แก่ เครื่องบินขับไล่ แบบที่ ๑๙/ก หรือ F-16A/B จากฝูงบิน 103 จำนวน2 เครื่อง เครื่องบิน F-16 MLU ฝูงบิน 403 จำนวน 4 เครื่อง

เครื่องบินขับไล่ F-16 CM จากกองกำลังสหรัฐอเมริกา 2 เครื่อง และเครื่องบินลำเลียง C-130 จากกองกำลังสหรัฐอเมริกา 1เครื่อง ใช้เวลาทำการบิน 1ชั่วโมง 15 นาที

มีนักบินร่วมทำการบิน น.ต.พูนลาภ จารุพงศ์ประภา และ น.ท. จตุรงค์ รักสุภาพ

สำหรับการฝึกภาคสนามCobra Gold 2020 ในส่วนภาคการบินใช้พื้นที่ บน. ๑, บน.๔, บน. ๔๖, บน.๗ ,สถานฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล ลพบุรี, สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๓ (บ้านด่านลานหอย) สุโขทัย, สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๕ บ้านหาดยาว อำเภอสัตหีบ ชลบุรี, สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี, สนามฝึกท่าเรือจุกเสม็ด อู่ราชนวีมหิดล และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง

โดยมี อากาศยานจำนวน104เครื่อง ประกอบด้วย
– กองทัพอากาศ 22 เครื่อง อาทิ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ก (บ.ข.๑๙/ก) หรือ F – 16 จากฝูงบิน ๑๐๒ , ๑๐๓ ,๔๐๓ ,เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ ( ฮ. ๑๑) หรือ EC725 จากฝูงบิน ๒๐๓ , เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (บ.ล.๘ ) หรือ (C-130H) จากฝูงบิน ๖๐๑ ,และ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ ก (บ.ข.๒๐/ก ) หรือ Gripen 39C/D จากฝูงบิน ๗๐๑
– กองทัพบก จำนวน ๘ เครื่อง ประกอบด้วย
UH -60 , AS -550 , MI-17 และ,AH -1
– กองทัพเรือ S-70B และ F -27
-กองกำลังสหรัฐอเมริกา 71ครื่อง
F -16, A-10 ,C-130H, KC -130J, MV-228 และ CH53E

error: Content is protected !!