วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

COLT-Cobra Gold 2020

27 ก.พ. 2020
909

 

คณะผู้สังเกตการณ์ทางทหาร
ทั้ง เยอรมัน สวีเดน สวิสฯ อิสราเอล
ลาว เวียดนาม บรูไน เมียนมา ปากีสถาน กัมพูชา ลงพื้นที่ พิษณุโลก
เยี่ยม Humanitarian Civic Assistance

คณะผู้สังเกตการณ์ทางทหาร Combined Observe Liaison Team : COLT ทั้ง 10 ประเทศ คือ ลาว เวียดนาม บรูไน เมียนมา ปากีสถาน กัมพูชา อิสราเอล เยอรมนี สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ มาสังเกตการณ์การดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA)

ส่วนโครงการก่อสร้าง (ENCAP) โรงเรียนบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

และ ได้รับชมการแสดง และมอบขนมแก่เด็กนักเรียนอีกด้วย

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.34 สนภ.3 นทพ.) ร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพสิงคโปร์ ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 7.80 X 20 เมตร ในโครงการช่วยเหลือประชาชน กำหนดก่อสร้างระหว่าง 3 ก.พ. – 5 มี.ค.63 เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่

error: Content is protected !!