วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

“เลขาฯกอ.รมน.” มาเอง!!

27 ก.พ. 2020
424

 

แจง เว็บไซต์ Pulony.blogspot.com ไม่ใช่ ของกอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า แต่เป็นเวบฯที่กอ.รมน..เฝ้าระวัง เมื่อมีลงข่าวบิดเบือน กอ.รมน. ก็จะชี้แจง แถลงข่าวไป โดยที่ เวบฯนี้ เอามาลงข่าวเอง ยัน กอ.รมน. ไม่เกี่ยว ว่า เว็บฯ นี้โจมตีใคร ชี้ เอกสารที่นำมาแจงในสภา เป็นเอกสารที่แจ้งกิจกรรมเมื่อปี 60-62 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบของบปี 63 หวังผลแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้

พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์. เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. ชี้แจง กรณี เว็บไซต์ Pulony.blogspot.com ที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจฯ ว่า
เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อน ว่า เว็บไซต์ Pulony.blogspot.com นี้ เป็นของ กอ.รมน. แต่ความจริงแล้ว ไม่ใช่เว็บไซต์ของ กอ.รมน. แต่อย่างใด

ที่ผ่านมา กอ.รมน. พยายามชี้แจงทำความเข้าใจให้ข่าวสารที่ถูกต้อง และแก้ไข ข่าวสารที่บิดเบือน จากเวบ ไซต์และ สื่อต่างๆในชายแดนภาคใต้

“เว็บไซต์ Pulony.blogspot.com เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่เราเฝ้าระวังและจับตามอง แต่ไม่ใช่เว็บ ของกอ.รมน.”

เมื่อมีการนำเสนอข่าว ที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือน เราก็จะชี้แจงไปในหลายช่องทาง ทั้งทางวิทยุ เว็บไซต์และเพจในโซเชียลต่างๆ

ส่วนการที่ เว็บไซต์ Pulony.blogspot.com นำเสนอข่าวช่วย ชี้แจงแทน กอ.รมน. และโจมตีฝ่ายอื่น นั้น ก็เป็นการพิจารณาของเว็บไซต์ เอง ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ กอ.รมน. ไม่ได้ไปจ้าง หรือขอให้เขาลงข่าวที่เรานำเสนอ แต่เขานำเสนอตัวเอง

ส่วนเอกสารที่ฝ่าบค้าน นำมากล่าวอ้างในสภา นั้น พลเอกธีรวัฒน์ ระบุว่า เป็นเอกสารที่คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ กอ.รมน. จัดทำรายงานการปฏิบัติ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2560-2562 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การพิจารณางบประมาณปี 2563

โดยได้ระบุถึง กิจกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่ ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ของกอ.รมน. ที่ได้จัดทำเพิ่มเติม ตามคำแนะนำ เพื่อให้คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ และได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย ตามขั้นตอนของรัฐสภาแล้ว

โดยเราได้ให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการแก้ปัญหาภาคใต้และการชี้แจงข่าวสารต่างๆผ่านเว็บต่างๆ เพจต่างๆ และ รายการวิทยุ ของสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้อง ให้ประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

ส่วนเว็บไซต์ Pulony.blogspot.com นี้เท่าที่ทราบ มีมานานหลายปีแล้ว ไม่ได้มาเกิดในยุคคสช. และไม่ใช่ของกอ.รมน. ส่วนเป็นของใครนั้นเราไม่ทราบ แต่เราเฝ้าจับตามองและเฝ้าระวังมายาวนาน เพราะมีหลายเว็บฯ หลายเพจ

error: Content is protected !!