วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

Navy Ex 2020 ” รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” “อันไหนยังเชื่อถือไม่ได้ จงอย่าเอาไปใช้ในการรบ”

 

“ผบ.ทร.” เปิดฝึกกองทัพเรือ 2563 แนะ อันไหนเด่นชัด ใช้งานมาก ต้องฝึกให้มาก หากต้องรบจริง ก็เชื่อได้ว่ามีโอกาสชนะ “

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดการฝึกกองทัพเรือ 2563 ที่ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี

โดยมี พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ 2563 ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกฯ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ต้อนรับ

เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร เพื่อทดสอบแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือ และการอำนวยการยุทธ์ตามแผนยุทธการที่ใช้ในการฝึก โดยใช้แนวความคิดตามแผนป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ 20 ปี เป็นกรอบแนวทางสำหรับจัดทำแผนยุทธการเพื่อใช้ในการฝึก

พลเรือเอก ลือชัย ได้มอบนโยบายในการฝึก โดยขอให้ทุกหน่วยยึดแนวคิด ” รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น”

“อันไหนเด่นชัด ใช้งานมาก ต้องฝึกให้มาก หากต้องรบจริง ก็เชื่อได้ว่ามีโอกาสชนะ “

โดยขอให้ยกระดับการฝึกให้สมจริง เพื่อให้กำลังพลเกิดความคุ้นชิน

ซึ่งในระหว่างการฝึกย่อมมีข้อขัดข้อง เกิดปัญหาก็นำไปแก้ไข

“อันไหนยังเชื่อถือไม่ได้ จงอย่าเอาไปใช้ในการรบ”

การฝึกของกองทัพเรือ มีองค์ 3 คือ องค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี

องค์บุคคลเป็นสิ่งแรกที่สำคัญของกำลังรบทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนมีตัวตน ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจที่เข้มแข็งดีเยี่ยมอันนี้คือไม่มีตัวตน

ในปัจจุบัน มักเข้าใจกันผิดว่าโลกปัจจุบันไม่ใช้กำลังต่อสู้กันอีกแล้ว ใช้เทคโนโลยีที่ต่อสู้กัน อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิด เพราะต้องใช้ทั้งสมอง และสติปัญญา ควบคู่ไปกับร่างกายที่อดทนมากกว่าปกติ หมายความว่าจะใช้กำลังอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป

องค์วัตถุ คือกำลังรบจะต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง จะต้องมีความพร้อมทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทั้งเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือและการฝึกโดยเฉพาะการฝึกผสมฝึกร่วมจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้สอดคล้องกลมกลืนกันเทคโนโลยีก้าวไกลไปต้องใช้ให้เป็น

3 คือองค์ยุทธวิธี จะต้องติดตามแนวทางของกองทัพเรือเป็นนักรบชาวเรือ จะต้องมีจิตวิญญาณของการเป็นชาวเรือ ฝึก/ รบต้องสอดคล้องกัน รบอย่างไรฝึกอย่างนั้น เครื่องมือใดต้องใช้ในการรบต้องฝึกสิ่งนั้นให้มาก ปัญหาใดที่เด่นชัดต้องหยิบยกมาแก้ไข

นี้คือจิตวิญญาณชาวเรือทั้งชายทั้งหญิงทั้งอย่างสงบยามสงครามยามวิกฤติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสปิริตนักรบชาวเรือ จะไม่มีคำว่าภารกิจล้มเหลวโดยปราศจากซึ่งอุดมการณ์ชาติ

หากผู้ใด ล้มเหลวภารกิจโดยไร้สำนึกของความเป็นชาตินี้ ไม่ใช่นักรบชาวเรือ

ขอจงปรับจุดนี้ให้ดี เมื่อฝึกเสร็จแล้ว ขอจงนำความรู้ความสามารถการเพิ่มพูนความสามารถทั้งหน่วยและบุคคลทั่วไปใช้ประยุกต์ใช้ในการฝึก
ปัจจุบันของหน่วยต่อไปหากทำได้เช่นนี้จะเชื่อได้ว่ากองทัพเรือของเราจะเจริญก้าวหน้าสถาพรอย่างมั่นคง

“สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคีวุฑฒิสาธิกา” หากจะแปลความให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือ การใหญ่ทั้งปวงของแผ่นดินจะสำเร็จลงได้ด้วยความสามัคคี

ขอให้จงตระหนักในข้อนี้ ร่วมมือร่วมใจกันให้สมบูรณ์แสดงความสามารถให้เต็มที่และคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน”

error: Content is protected !!