วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ทหารอากาศ Washington

26 ก.พ. 2020
294

 

ใช้ Minutemen แห่งประวัติศาสตร์ยุคดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกา เป็น สัญลักษณ์ ของ หน่วย Washington Air National Guard

หน่วยนี้ มาฝึก Cyber Warfare ให้ ทหารไทย ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย อืนโดนีเซีย ในการฝึกCobra Gold 2020ครั้งแรก

Lt.Col Jason Silves, commander of 194 CF, Washington Air National Guard

error: Content is protected !!