วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

บัญชา นายกฯ

26 ก.พ. 2020
171

 

ทบ.ส่ง ฮ.MI 17 ช่วยยกเครื่องมือหนักขึ้นภูกระดึง จ.เลย เพิ่อช่วยปรับพื้นที่ทำ“แนวกันไฟป่า”… ยก รถแทรกเตอร์ 2 คัน รถยนต์ตรวจการณ์ 1 คัน และถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร 25 ถัง จากพื้นที่ราบ ขึ้นไปยังยอดภูกระดึง เผยต้องทำอย่างระมัดระวัง เพราะเป็น ถังเชื้อเพลิง

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทองรองโฆษก ทบ. กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดไฟป่าที่ยอดภูกระดึง จ.เลย ซึ่งกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้ส่งกำลังพล เข้าร่วมดับไฟป่า มาตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์ในวันที่ 20ก.พ.63 จนสถานการณ์คลี่คลายและได้มีการประสาน ความช่วยเหลือกับทางจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการปรับพื้นที่ทำแนวกันไฟ และจำเป็นต้องใช้เครื่องมือหนัก ที่ต้องนำขึ้นมาจากพื้นราบ แต่การเคลื่อนย้ายเครื่องมือดังกล่าวทางภาคพื้นดินไม่สามารถทำได้ด้วยอุปสรรคด้านสภาพภูมิประเทศ

ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม สั่งการ ให้กองทัพบก เข้าสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนี้

โดยส่งเฮลิคอปเตอร์ MI-17จำนวน 1 เครื่อง เพื่อยกขนเครื่องมือหนักประกอบด้วย รถแทรกเตอร์ 2 คัน รถยนต์ตรวจการ 1 คัน และถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร จำนวน 25 ถัง จากพื้นที่ราบขึ้นไปยังยอดภูกระดึง

วันนี้ เมื่อ เวลา 11.00 น. เฮลิคอปเตอร์ MI-17 พร้อมเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์การบินทหารบกได้เดินทางจาก จ.ลพบุรี ยังมณฑลทหารบกที่ 28 จ.เลย พร้อมกับการหารือกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการเคลื่อนย้ายเครื่องมือหนัก

โดยอาจจะเริ่มเคลื่อนย้ายได้ในช่วงบ่ายวันนี้ จากสนามเฮลิคอปเตอร์ บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ขึ้นไปยังจุดส่งของที่เตรียมไว้บนยอดภู

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จากศูนย์การบินทหารบกได้มีการตรวจพื้นที่ และพิจารณาข้อมูลด้านเทคนิค เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้ง ได้มีการทดสอบการยกสัมภาระด้วยเครน ก่อนการปฏิบัติจริงด้วย

เนื่องจากปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการผูกรัดมัดตรึงยานพาหนะทางพลเรือน และวัตถุไวไฟ ซึ่งมีความแตกต่างกับการยกหิ้วยุทโธปกรณ์ทางทหาร

จึงต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบ เพื่อให้การยกเคลื่อนย้ายสัมภาระ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคำนึงถึงความปลอดภัยในการบินเป็นสำคัญ

error: Content is protected !!