วันพุธ, 29 กันยายน 2564

Cyber Warfare FTX ครั้งแรก ของ Cobra Gold ฝึกรับมือภัยคุกคาม ของ7 ชาติ ใน”CG 2020”

26 ก.พ. 2020
682

 

ฝึกกับ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร และ ศูนย์ไซเบอร์ เหล่าทัพ ร่วมกับ Washington National Guards ของสหรัฐอเมริกา และ Cyber Team จากJapan Defense Forces รวมทั้ง Cyber warriors ของ สิงคโปร์ มาเลเซีย อืนโดนีเซีย และเกาหลีใต้……พร้อมรับมือภัยคุกคาม 21 รูปแบบ สหรัฐฯยันฝึก การรับมือ ภัยคุกคามทาง cyber เป็นความสำคัญสำหรับ มิตรประเทศใน mulitinational Forces ในภาพรวม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ปัญหาภาในของประเทศใด เพื่อให้ความรู้และเทคนิค ด้านการต่อต้าน cyber attacks ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ servers ของสหรัฐ ในการฝึกครั้งนี้

error: Content is protected !!