วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

รอง ผบ.ทบ. พบ ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ภาคกลาง กำชับดูแลกำลังพล รับรู้ความทุกข์ความเดือดร้อน มุ่งสร้างความเข้าใจ แนวทางพัฒนากองทัพบก

25 ก.พ. 2020
361

 

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก​พบปะกำลังพล ระดับผู้บังคับหน่วย จนถึงระดับผู้บังคับกองพันในพื้นที่ภาคกลาง และฝ่ายอำนวยการในกองบัญชาการกองทัพบกจำนวน 590 คน ซึ่งเป็นไปตามที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มอบหมายให้เป็นผู้แทนลงพื้นที่ พบปะกำลังพลในระดับผู้บังคับหน่วย และสายงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อชี้แจงและ เน้นย้ำเกี่ยวกับนโยบาย สำคัญเร่งด่วนของกองทัพบก และกระทรวงกลาโหม ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การพัฒนาปรับปรุงกิจการสวัสดิการของกองทัพบก รวมถึงชี้แจงสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์กองทัพบก ให้ผู้บังคับหน่วยได้มีความเข้าใจและรับรู้รับทราบในข้อเท็จจริง

โดยการพบปะผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ภาคกลางในวันนี้ รองผู้บัญชาการทหารบก ได้สร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการหน่วย อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด การรับรู้ทุกข์สุข ความเดือดร้อนของกำลังพล และดูแลสวัสดิการให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นไปตามระเบียบ ย้ำให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการทหารที่ดี มีวินัย ใช้ชีวิตเรียบง่ายพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางที่กองทัพบกให้ความสำคัญที่ทุกหน่วยจะต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กำลังพลจะต้องตระหนักและยึดมั่นอยู่เสมอคือ ทหารจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการทหารบก มีกำหนดพบปะพูดคุยกับหน่วย ต่างๆในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ที่ จ.นครสวรรค์ ในวันที่ 26 ก.พ.และกองทัพภาคที่ 4 ที่ จ.กระบี่ ในวันที่ 28 ก.พ. สำหรับกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วเมื่อ 18ก.พ.ที่ จ.บุรีรัมย์

error: Content is protected !!