วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

“บิ๊กณัฐ” นำ พลังจิตอาสา เดินหน้าทำความดี ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

 

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตรวจเยี่ยม กำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในบริเวณพื้นที่ 2 ฝั่งคูเมืองเดิม วัดบูรณศิริมาตยาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

โดยมีประชาชนจิตอาสาในบริเวณใกล้เคียง ร่วมแรงกายแรงใจทำความสะอาดถนน เก็บขยะ ลอกคูคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของกำลังพล และประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ของกำลังพล และประชาชนจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ที่จะสืบสาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามแนวพระราโชบาย

error: Content is protected !!