วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

สังคายนา ทบ.

25 ก.พ. 2020
150

 

“บิ๊กแดง” มอบ “บิ๊กเล็ก”พบ 590 ผบ.หน่วยทหาร ในพื้นที่ภาคกลาง กำชับดูแล กำลังพล รับรู้ ความทุกข์ความเดือดร้อน ดูแลสวัสดิการ ย้ำ เป็น ข้าราชการทหารที่ดี มีวินัย ใช้ชีวิตเรียบง่ายพอเพียง และเป็นที่พึ่งของประชาชน…. เตรียมเดินสาย ไป ทัพเหนือ-ใต้

บิ๊กเล็ก พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. ​พบปะกำลังพล ระดับผู้บังคับหน่วย จนถึง ระดับผู้บังคับกองพันในพื้นที่ภาคกลาง และฝ่ายอำนวยการในกองบัญชาการกองทัพบก จำนวน 590 คน ที่ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.มอบหมายให้ รองผบ.ทบ.. เป็นผู้แทนในการพบปะกำลังพลในระดับผู้บังคับหน่วย และสายงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อชี้แจงและ เน้นย้ำเกี่ยวกับนโยบาย สำคัญเร่งด่วนของกองทัพบก และกระทรวงกลาโหม ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การพัฒนาปรับปรุงกิจการสวัสดิการของกองทัพบก

รวมถึงชี้แจงสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์กองทัพบก ให้ผู้บังคับหน่วยได้มีความเข้าใจและรับรู้รับทราบในข้อเท็จจริง

โดยการพบปะผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ภาคกลางในวันนี้ พลเอกณัฐพล ได้สร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการหน่วย อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

การรับรู้ทุกข์สุข ความเดือดร้อนของกำลังพล ดูแลสวัสดิการ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นไปตามระเบียบ

และ ย้ำให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการทหารที่ดี มีวินัย ใช้ชีวิตเรียบง่ายพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางที่กองทัพบกให้ความสำคัญที่ทุกหน่วยจะต้องปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กำลังพลจะต้องตระหนักและยึดมั่นอยู่เสมอคือ ทหารจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ทั้งนี้ พลเอกณัฐพล มีกำหนดพบปะพูดคุยกับหน่วย ต่างๆในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ที่ จ.นครสวรรค์ ในวันที่ 26 ก.พ.และกองทัพภาคที่ 4 ที่ จ.กระบี่ ในวันที่ 28 ก.พ.

สำหรับกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกิจกรรมไปแล้วเมื่อ 18ก.พ.ที่ จ.บุรีรัมย์

error: Content is protected !!