วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

Hanuman Guardian 2020 ฝึกร่วมผสม ทบ.ไทย-สหรัฐฯ ในพื้นที่ ทัพอิสาน เอ๊กเซอรฺไซส์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา

24 ก.พ. 2020
871

 

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และ พลตรี พีท จอห์นสัน รองผู้บัญชาการกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมเปิดการฝึกร่วมผสม ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ ภายใต้รหัสการฝึก Hanuman Guardian 2020

ที่ ลานเอนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
.
กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 2 โดยกองพลทหารราบที่ 6 (กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23) และกองพลทหารราบที่ 2 (กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 35)

กองทัพบกสหรัฐฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดกำลังเข้ารับการฝึกผสมระหว่างกองทัพบก และกองทัพบกสหรัฐฯ ภายใต้รหัสการฝึก Hanuman Guardian 2020 มีกำลังพลเข้ารับการฝึกกว่า 1,200 นาย

ฝึก 24 กุมภาพันธ์ -18 พฤษภาคม 2563 พื้นที่ฝึกค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

รหัสการฝึก Hanuman Guardian เริ่มทำการฝึกครั้งแรกเมื่อปี 2556ที่ ศูนย์การทหารราบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการแลกเปลี่ยนการฝึกระหว่างหน่วยของกองทัพบกไทย และกองทัพบกสหรัฐฯ ขนาดกำลังระดับกองร้อย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกันในการพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนความสามารถของกำลังพลในเรื่องการปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยทหาร สำหรับแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน

ต่อมา ผู้บัญชาการทหารบก มีแนวความคิดในการปรับแนวทางเป็นการฝึกรบตามแบบ

โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงในปี 2560 และปรับเต็มรูปแบบในปี 2563 โดยเพิ่มขนาดกำลังเป็นระดับกองพัน ตามแนวความคิด แปซิฟิก แพดเวย์ กล่าวคือ กองทัพบกสหรัฐฯ สามารถใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่วางกำลัง ก่อนหมุนเวียนกำลังเข้ารับการฝึกกับชาติพันธมิตรอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ ทำการฝึกครบทั้ง 4 กองทัพภาค โดยกำหนดให้กระทำพิธีเปิดการฝึกฯ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ในวันนี้

แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 2 เป็นพื้นที่ที่มีกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้ารับการฝึกมากที่สุด และได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่กระทำพิธีเปิดการฝึก จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยที่ได้รับมอบภารกิจอันสำคัญในครั้งนี้

การฝึกระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกา เป็นการเพิ่มพูน ทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน และกัน ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วย และกำลังพลของหน่วย ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันในอนาคต

และเป็นโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

error: Content is protected !!