วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

เริ่มแล้ว! ฝึก Hanuman Guardian 20-1B ครั้งแรก ของ หน่วย Stryker ทบ.ไทย -สหรัฐฯ ทีม จาก Fort Lewis รัฐ Washington ตามวิถี หน่วยยานเกราะ Stryker”

24 ก.พ. 2020
371

 

“ผู้การกัง” พันเอก ณัฏฐพงศ์​ อัศวินวงศ์ ผบ.ร.112 และ CPT Brian Walter ผบ.ร้อย.Alpha จาก 2-1 SBCT, Fort Lewis รัฐ Washington เป็นประธานร่วมเปิดการฝึกผสมรหัส HG 20-1B
:Hanuman Guardian 20-1B ของหน่วยระดับหมวดยานเกราะ Strykerที่ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า พล.ร.11 ต.ฉะเชิงเทรา

สำหรับการฝึกผสมฯ HG 20-1B เป็นการฝึกผสมครั้งแรก ของหน่วย Stryker ไทย ซึ่ง ทบ.สหรัฐฯ และ ทบ.ไทย จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการฝึกฯ ฝ่ายละ 1 หมวด

โดยจะทำการฝึกในที่ตั้งและนอกที่ตั้งในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่ใกล้เคียง ในห้วง 24 ก.พ.-6 มี.ค.63 นี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วย Stryker ทบ.ไทย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพและกองทัพ บุคคลและบุคคลของทั้ง 2 ชาติด้วย

error: Content is protected !!