วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

แพทย์ทหารเรือ ตรวจเข้ม 19 ทหารจีน ที่มาฝึก Cobra Gold 2020 ที่สัตหีบ หวั่นมีเชื้อ COVID19

 

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ร่วมกับชุดแพทย์ทหาร จากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าตรวจคัดกรอง ทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีน 19 นาย ที่เดินทางเข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2020

โดยดำเนินการตามมาตรการตรวจคัดกรองทางการแพทย์โดยละเอียด

ซึ่งไม่พบกำลังพลที่มีอาการป่วย หรือมีอุณหภูมิร่างกาย เกิน 37.5 องศาเซลเซียส

พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนสวัสดิ์ โฆษก กองทัพไทย กล่าวว่า กองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในมาตรการการตรวจคัดกรอง ป้องกัน และการเฝ้าระวังที่เข้มข้นตลอดห้วงการฝึก Cobra Gold 2020 โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยและมิตรประเทศ อันเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของประเทศไทยในการใช้มาตรการทางการแพทย์ที่เป็นสากลเพื่อให้การฝึกในครั้งนี้มีความปลอดภัย และลดความเสี่ยงของโรค COVID-19 ต่อไป

error: Content is protected !!