วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ต้นกำเนิด “สวัสดิการทหาร”

 

“เสืออากาศ24/7” ฉายภาพ “สวัสดิการทหาร” ตั้งแต่ยุคนักรบโบราณ ทำไมต้องมี “สวัสดิการทหาร”
ตั้งแต่ นักรบที่ไม่มีเงินเดือน จนมีเงินเดือน น้อยนิด เมื่อเทียบกับราคาทองคำ …..โลกเปลี่ยน “สวัสดิการทหาร” เปลี่ยน แต่ยังคงสำคัญกับทหาร ที่รอดชีวิตจากสนามรบ และครอบครัว ….การลดทอน
“สวัสดิการทหาร” คือตัดทอนความเข้มแข็งของ นักรบ เมื่อนักรบ เสียสละ ก็ต้องมี สวัสดิการทหาร รองรับ

“เสืออากาศ24/7”เขียนบทความ เรื่อง
“สวัสดิการทหาร”….ระบุว่า

หลักการของ(พลาธิการกับ)สวัสดิการทหาร
_ทหารยุคโบราณดั้งเดิมต้องเดินทัพทำการรบกรำศึกตลอดทั้งชีวิต

€นักรบต้องเคลื่อนย้ายทัพตลอดเวลา บนเส้นทางเดินทัพ บนระยะเวลานับปี

ซึ่ง “พลาธิการ”ชั้นเยี่ยมต้องถูกสร้างรอไว้ตลอดเส้นทางเดินทัพ (ทหารเดินได้ด้วยท้อง)

โดยนักรบจะต้องมีแผนการพลาธิการอย่างละเอียดบนผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมตามฤดูกาล/แหล่งเสบียง : อาหารการกิน บริภัณฑ์ ยุทธภัณฑ์ …เพียงพอไปตลอดเส้นทางเดินทัพ

@นักรบต้องออกไปทำการรบตามหัวเมือง จะได้กลับบ้านหรือไม่อย่างไร ไม่มีใครรู้

-รู้อย่างเดียวคือต้องออกไปทำการรบเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมือง

-รู้อย่างเดียวว่าจะต้องมีทายาทที่ต้องและกำลังถูกสร้างอยู่ข้างหลังซึ่งจะเข้ามาสืบทอดทำการรบต่อไปในวันข้างหน้า

ชัยชนะของการรบเกิดจากพลาธิการชั้นเยี่ยม

€นักรบจะต้องฉลาดมากพอที่จะวางแผนจัดเตรียมระบบสวัสดิการอย่างดีไว้ข้างหลัง : ที่ดินทำกิน/แหล่งเสบียง การรักษาพยาบาล อาชีพการงาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม การศึกษา..ให้กับครอบครัวส่วนหลัง/ให้กับลูกเมีย/ให้กับทายาท

@ให้เมียทำหน้าที่ดูแลลูก

@ให้ลูกชายเติบโตมาเป็นนักรบทำหน้าที่แทนพ่อในวันข้างหน้า

นักรบ(โบราณ)หลังจากทำการรบเสร็จสิ้น จนได้ชัยชนะและเดินทางกลับมาบ้านแล้ว. ก็จะได้อานิสงส์สามารถใช้ประโยชน์สวัสดิการส่วนนี้เพื่อดำรงชีพให้กับตัวเองได้

นี่คือสัจธรรมแห่งชีวิตของบรรพบุรุษทหาร

(นักรบโบราณไม่มีเงินเดือน)

(ปรากฎการณ์: เด็กเยาวชนคนรุ่นหลังโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่อยากเป็นทหารถือว่าต่างขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง/การปกปักรักษาบ้านเมือง/ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่สำคัญต่อบ้านเมือง

หากชนชาติไทยโดยเฉพาะชายไทยส่วนหนึ่งเป็นกันดังเช่นนี้แล้ว บ้านเมืองไทยในสภาวะที่โลกมีความท้าทายสูงนั้น จะอยู่รอดต่อไปในวันข้างหน้าได้อย่างไร??? นี่คือคำถาม!!!)

พลาธิการกับสวัสดิการทหาร(ไม่ว่าในยุคสมัยใด)จึงสำคัญยิ่งบรรดานักรบ(โบราณ-ผู้ไม่มีเงินเดือน)ซึ่งหมายความว่า พลาธิการกับสวัสดิการทหาร จะต้องได้รับการวางแผนกระทำกัน ทั้งในส่วนหน้าและในส่วนหลังเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายได้มาซึ่งความสงบเรียบร้อย สงบสุข มั่นคงเป็นปึกแผ่น และความอยู่รอดของบ้านเมืองในเป้าประสงค์สุดท้ายนั่นเอง มันเป็นกฎแห่งธรรมชาติ

_ทหาร/นักรบปัจจุบันและอนาคต

ทหาร/นักรบปัจจุบันและในอนาคตไม่ต่างกัน กับนักรบโบราณ

หมายความว่า “ชายไทยทุกคน
แท้จริงแล้วในความเป็นมนุษยชาตินั้นต่างจะต้องทำหน้าที่เป็นนักรบของชาติ ต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมือง …มิอาจมีใครปฎิเสธความรับผิดชอบนี้ได้

หากชายไทยผู้หรือชายไทยกลุ่มนั้นเป็นคนไทยที่เกิดบนแผ่นดินไทยและได้อาศัยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย” นี่คืออารยธรรมแห่งความเป็นมนุษย์

บ้านเมืองไทยในปัจจุบันและในอนาคต
_สงครามความขัดแย้ง ยังคงมีเกิดขึ้นอยู่ต่อไปตลอดเวลา ตราบเท่าที่บนโลกนี้ยังมีผลประโยชน์(ผลประโยชน์บนดินแดน-ผลประโยชน์ใน/เหนือน่านน้ำ-ผลประโยชน์ในอากาศ/อวกาศ)ที่บรรดามนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยใช้ชีวิต

เพียงแต่มันอาจจะมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การรบด้วยปัญญามีเกิดขึ้นและมีสภาพรุนแรง มากยิ่งขึ้นตามกาลเวลา

นั่นหมายถึงว่า พลาธิการกับสวัสดิการทหารซึ่งจำเป็นสำหรับความอยู่รอดก็ยังคงต้องติดอยู่กับทหาร/นักรบอยู่ตลอดไป

_ทหาร/นักรบของชาติ อันหมายถึงบรรดาชายไทยทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องถูกสร้างให้ฉลาดและทำการรบอยู่ต่อไปตลอดเวลา ไม่มีว่างเว้น

_ทหาร/นักรบแห่งยุคปัจจุบันและยุคอนาคตนั้น จะมีความแตกต่างไปจากนักรบโบราณเพียงน้อยนิด

กล่าวคือทหาร/นักรบยุคปัจจุบันและยุคอนาคตนั้นต้องเป็น “นักรบทางปัญญา” ที่มีความฉลาดเป็นเลิศติดอยู่กับประเทศชาติต่อไป

บรรดาพลาธิการกับสวัสดิการสำหรับทหาร/นักรบทางปัญญานั้น จึงยังคงจะต้องมีอยู่ต่อไปเช่นดังเดิม พลาธิการกับสวัสดิการทหาร ยังคงจะต้องกระจายอยู่ทั่วหัวระแหงบนแผ่นดินไทยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในส่วนหน้าโดยตรง

และสำหรับบรรดาสมาชิกครอบครัวที่เสมือนทำหน้าที่เป็นผู้สร้างทหาร/นักรบทางปัญญา-ทายาทอยู่ในส่วนหลัง

ทหาร/นักรบทางปัญญายุคปัจจุบันและอนาคต แท้จริงแล้วก็คือบรรดาชายไทย(หญิง)ที่เป็น : ทหารกองประจำการ-ทหารกองเกิน-กำลังพลสำรอง-ทหารพราน-รด. …ที่ทั้งหมดนั้นต้องมีปัญญาบนความฉลาดที่สอดรับกับยุคสมัยที่ควรจะเป็น

ปัจจุบันคือฉลาดบนยุคเกษตรกรรมฉลาด-บนอุตสาหกรรมฉลาด-บนเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด

ทหาร/นักรบทางปัญญาจึงต้องได้รับการดูแลด้านพลาธิการกับสวัสดิการทหารเป็นอย่างดีต่อไป

พลาธิการกับสวัสดิการทหารที่ถูกลดทอน

_ทหาร/นักรบทางปัญญา ถูกลดทอนจำนวนลงอย่างมาก

€ชายไทยไม่อยากเป็นทหาร ทำให้บ้านเมืองไทยมีทหาร/นักรบทางปัญญาชั้นดีจำนวนน้อยลง

อันหมายความว่า ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ยุคที่ขาดทหาร/นักรบทางปัญญาแห่งยุคปัจจุบันและยุคอนาคตในอีกไม่นาน

กล่าวคือกำลังจะขาดทหาร/นักรบทางปัญญาแห่งยุคสมัยนั่นเอง สภาวะเสื่อมถอยทางความมั่นคงเริ่มปรากฏให้เห็น

(ชายไทยส่วนหนึ่ง ไม่อยากเป็นทหารขาดจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองในการทำหน้าที่เป็นทหารฉลาด/นักรบทางปัญญาทำการรบทางปัญญาในสงครามแห่งยุคปัจจุบันและยุคอนาคต)

_พลาธิการและสวัสดิการทหารถูกลดทอนลงเป็นลำดับ

€พลาธิการทั่วทุกหัวระแหงถูกจำกัดเขต(เหลืออยู่เฉพาะในหน่วยทหาร/ในพื้นที่ทหาร-มิได้มีทั่วทั้งอาณาจักรเช่นดังเดิม)

แหล่งเสบียงอาหารของชาติมีปริมาณลดน้อยลง : น้ำจืดลดน้อยลง เส้นทางน้ำตื้นเขินไม่สามารถถูกใช้เพื่อการสัญจรเชิงยุทธศาสตร์/ยุทธวิธีได้ พืชพรรณสูญพันธุ์อันหมายถึงอาหารชั้นดีขาดแคลน

(ที่ดินทหาร_ป่าเขา/ป่าไม้ถูกรุกล้ำโดยประชาชน ที่มีนักการเมืองหนุนหลัง)

(สนามฝึกซ้อมทำการรบ/ป่าเขา/ป่าไม้ถูกยึดคืนไปเป็นแหล่งผลประโยชน์ของกลุ่มคนผู้มีอิทธิพล)

ทหาร/นักรบทางปัญญาเสมือนถูกไล่ที่ทำกิน…

€สวัสดิการสำหรับทหาร/นักรบทางปัญญา-สำหรับทายาทที่อยู่อาศัยในส่วนหลังถูกละเมิดอย่างรุนแรง (จากกลุ่มคนต่อต้านที่คิดการณ์ไม่ถึงและที่คิดไม่เป็น-คิดไม่รอบคอบ)

ทั้งนี้ บรรดาแหล่งสันทนาการทางทหาร แหล่งทุนสวัสดิการภายในทางทหาร แหล่งทุนสวัสดิการพิเศษทาง แหล่งทุนสวัสดิการเชิงพาณิชย์ทางทหาร แหล่งทุนกิจการทหารเชิงพาณิชย์ทางทหาร ..อันเป็นระบบสวัสดิการทหารชั้นดีสำหรับนักรบทางปัญญาถือว่าได้ถูกละเมิดอย่างรุนแรง

(การละเมิดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นมาจากงบประมาณทางทหารถูกลดทอนอย่างหนัก ทำให้บรรดาพลาธิการกับสวัสดิการทหารดั้งเดิมได้ถูกลดรูปลงเป็นอย่างมาก)

สวัสดิการทหารที่ถูกลดทอนลงไปอย่างมากนั้น ไม่สามารถหล่อเลี้ยงนักรบทางปัญญาในปัจจุบันและในอนาคตได้

ภูมิคุ้มกันของชาติ น่าจะมีปัญหาตามมา ความอยู่รอดปลอดภัยตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงมากขึ้นเป็นลำดับ

_งบประมาณ: เงินเดือนกับค่าตอบแทนทหาร/นักรบทางปัญญามีมูลค่าเหลือน้อยลง

“เงินเดือนกับค่าตอบแทนต่อเดือนเปรียบเทียบบนอัตรามูลค่าทองคำ(บาท)”

€ ทหาร/นักรบโบราณ-สัญญาบัตร/พศ 2518ได้รับเงินเดือนเริ่มแรก 2,570บาท ราคาทองคำสมัยนั้น1,550บาท หมายถึงว่า เงินเดือน1เดือนซื้อทองได้1บาท2สลึง

ทหาร/นักรบทางปัญญาปัจจุบัน-สัญญาบัตร/พศ 2563 ได้รับเงินเดือนเริ่มแรก 15,500บาท ราคาทอง24,000บาท หมายถึงว่าซื้อทองได้ไม่ถึง3สลึง

ทหาร/นักรบ นับตั้งแต่หลังปี 2520 เป็นต้นมามีเงิน(เริ่ม)ไม่พอใช้สำหรับการดำรงชีพในสังคม

€งบประมาณสำหรับหล่อเลี้ยงระบบสังคมทหาร/นักรบของชาติทั้งระบบถูกลดทอนอย่างหนัก เห็นได้ชัดเจนจาก “สัดส่วนงบประมาณทางทหารกับงบประมาณของประเทศ(ผลประโยชน์โดยรวมที่เกิดมีในประเทศ)” เมื่อคิดคำนวนออกมาเป็นตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญมาทุกปี

จาก2%GDP เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว

ปัจจุบันเหลือ 1.37%GDP และมีแนวโน้มว่าจะยิ่งลดลง (ทว่าหากมองดูเผินๆจะรู้สึกว่างบประมาณทางทหารที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีตัวเลขเพิ่มขึ้น)

นี่คือสาเหตุหลักทำให้พลาธิการกับสวัสดิการทหารอยู่ในสภาพถูกลดทอนลงอย่างมาก

(ผลลัพธ์เลวร้ายที่สุดก็คือว่า งบวิจัยพัฒนาสร้างปัญญาทางทหารให้มันเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทำการรบแห่งยุคสมัยนั้นถูกลดลงจนใกล้เป็นศูนย์)

ทหาร/นักรบทางปัญญากับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง
_สร้างปัญญามาต่อสู้ประลองยุทธ์กันกับชนชาติอื่นในหลากหลายเวที โดยเฉพาะเวทีการฝึกร่วม/ผสม ไม่เว้นแม้แต่ในเวทีเจรจาต่อรองระหว่างการพบปะหารือกัน

(ทหาร/นักรบของกองทัพที่ฉลาดกว่าย่อมจะมีอำนาจและศักยภาพเหนือกว่าอยู่ในที)นี่คือทหาร/นักรบทางปัญญาแห่งยุคปัจจุบันและยุคอนาคต

(ทหาร/นักรบทางปัญญาต้องสร้างปัญญา-ใช้ปัญญาและฝึกปรือกลยุทธ์/ยุทธวิธีตลอดเวลา)

(ทหาร/นักรบทางปัญญาต้องสร้างทายาทอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องมิได้ว่างเว้น บรรดายุวชนทหาร/เด็กเยาวชนที่พร้อมเติบโตเป็นทหาร/เป็นนักรบทางปัญญาต้องถูกสร้างอย่างต่อเนื่อง)

_สถานที่สวัสดิการทหารสำหรับใช้สร้างฝึกปรือปัญญาที่อยู่ในรูปของห้องจัดประชุมสัมมนา-โรงแรมที่พักในพื้นที่/ในหน่วยทหารถือเป็นความจำเป็นยิ่งในทางการทหาร (ไม่ต้องจ่ายค่าสถานที่แพงให้กับผู้ประกอบการเอกชน-หมุนเวียนงบประมาณในโครงการศึกษาไปใช้จ่ายในส่วนนี้แบบบูรณาการ)

ในการนี้ บรรดาทหาร/นักรบทางปัญญาจะต้องฝึกปรือสร้างปัญญาและใช้ปัญญาตลอดเวลาในทุกห้วงเวลาเพื่อต่อสู้ทำสงครามปัญญาที่มีความเข้มข้นมากอยู่ในปัจจุบันและจะยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในอนาคต

_พลาธิการกับสวัสดิการทหารที่ทหาร/นักรบทางปัญญาสมควรได้รับชดเชย

€อาหารราคาถูกคุณภาพเป็นเลิศ
€ที่พักอาศัยชั้นเยี่ยมราคาถูก
€สถานออกกำลังกาย/สนามกีฬาชั้นยอด

ทั้งนี้เพื่อหล่อเลี้ยงบรรดาทหาร/นักรบทางปัญญารวมถึงหล่อเลี้ยงยุวชนทหาร/เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องถูกสร้างขึ้นมาเป็นทายาทด้วย

(อานิสงส์เกิดขึ้นกับประเทศไทยใหญ่หลวงโดยเฉพาะในวงการกีฬาที่ทหาร/นักรบทางปัญญา-เด็กเยาวชนได้สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับประเทศไทย)

สิ่งเหล่านี้ได้มาจากพลาธิการกับสวัสดิการทหารทหารชั้นเลิศทั้งสิ้น

พลาธิการกับสวัสดิการทหารถือว่ามีคุณค่ายิ่งสำหรับบรรดาทหาร/นักรบทางปัญญาแห่งยุคปัจจุบันและยุคอนาคต

มันเป็นพื้นฐานสำคัญของการทหารในสภาพโลกาภิวัตน์ที่สร้างประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติได้มากมายหากสามารถบริหารจัดการประโยชน์มันได้อย่างลงตัว

€มันเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดำรงสภาพสังคมทหาร/นักรบทางปัญญาไว้ให้อยู่ในกองทัพได้เป็นอย่างดี
€มันสามารถชดเชยสิทธิรายได้ส่วนขาดจากสภาพเงินเดือนค่าตอบแทนที่ถูกลดทอนลงอันเนื่องมาจากงบประมาณถูกลดทอนลงทุกปีได้เป็นอย่างดี(1.xx%GDP)

ผู้ลงมือทำการตัดทอนพลาธิการกับลดทอนสวัสดิการทหาร ถือว่าผู้นั้นได้ลงมือตัดทอนศักยภาพกำลังอำนาจของชาติด้านการทหารไปด้วยโดยปริยาย

ตรรกะทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์: หากตัดทอน-หากลดทอนพลาธิการกับสวัสดิการทหาร ก็จะต้องเพิ่มเงินเดือนค่าตอบแทนโดยใช้สัดส่วนเงินเดือนค่าตอบแทนเริ่มต้นเปรียบเทียบกับราคาทองคำ(บาท) ในอัตรา : 1-2 บาท/เดือน

(ประเทศไทย/ข้าราชการไทยมีเงินเดือนค่าตอบแทนน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาทองคำอันเนื่องมาจากว่าสินค้าเกษตรกรรมของไทยมีความต้องการน้อยลง : ยางพาราทดแทนได้ด้วยปิโตรเคมี)

(ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเหลือน้อยลง:ไม้ ดีบุก หมดสิ้นไปจากป่า วัสดุartifialมีทดแทนวัสดุธรรมชาติมากขึ้นตามยุคสมัย)

(ทว่านักการเมืองไทย/นักปกครองไทย-ข้าราชการไทยก็ไม่มีใครคิดในเชิงลึก)

สินค้านวัตกรรมartificialมันเกิดขึ้นมาได้ด้วยปัญญาตามยุคสมัยซึ่งประเทศไทยเรามีการสร้างและใช้ปัญญาตามยุคสมัยกันน้อยมาก – เงินบาทจึงตกต่ำ เงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการและของประชาชนทั่วไป(ราคาค่าแรงขั้นต่ำ)จึงตกต่ำตามมาบนการเปรียบเทียบกับราคาทองคำ

พลาธิการกับสวัสดิการทหารล้วนเป็นตรรกะทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น

คนไทย เราถึงเวลาแล้วว่าเราต้องคิด!!!

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!