วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เรือยกพลฯ USS. America ถึงไทย เทียบท่าแหลมฉบัง นำทหารมะกัน กว่า 3พันนาย เตรียมร่วมฝึกCobraGold2020 ในAmphibEx

 

เรือ USS. America (LHA 6) เดินทางถึง ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง เพิ่อเข้าร่วมการฝึกCobra Gold 2020 และการฝึกยกพลขึ้นบก

เรือ USS. America เป็นเรือลำเลียงพลขนาดใหญ่ บรรทุกยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายสหรัฐฯ มีระวางขับน้ำ 45,000 ตัน กว้าง 32 เมตร ยาว 257 เมตร ความเร็วสูงสุด 22 นอต สามารถบรรทุกอากาศยานได้มากถึง 40 – 50 ลำ มีกำลังพลประจำเรือ จำนวนกว่า 3,000 นาย

ทั้งนี้ สหรัฐฯจะใช้ เรือลำนี้ เป็นที่ จอด เครื่องบินF35 ที่นำมาร่วมกันฝึก ครั้งแรก ด้วย

นอกจากนี้ ได้ส่งเรือUSS Green Bay จะมาร่วมฝึก ด้วย

โดยการฝึกจะเปิดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ไปจนถึง 6 มีนาคม2020

โดยมี นาวาเอก อาภา ชพานนท์ รองผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ (รอง ผบ.กยพ.กร.) ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้บังคับหมวดเรือฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก เป็นหัวหน้าคณะ ต้อนรับ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของทหารเรือ ที่แสดงออกถึงความยินดีต้อนรับในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยด้วยมิตรภาพ

โดยมี นาวาเอก ลุ๊ค ฟรอส (Luke Frost) เป็น ผู้บังคับการเรือ USS. America

#COBRAGOLD #Thailand #ThaiNavy #USNavy #JUSMAG #WorkTogether #PartnerNation #AMPHIB #NEO #LMD #HADR #HCA #CYBER #CALFEX #MEDICAL #COMREL

error: Content is protected !!