วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

กองพล Stryker ฝึกเข้ม ภาคกองร้อย ทหารราบ ร.111 หลัง ยกระดับเป็น กองพลยุทธศาสตร์ ทบ. จาก กองพลหนุน เป็น อีกกองพลรบหลัก ทัพภาค1

22 ก.พ. 2020
972

 

“ผบ.ปู” พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคกองร้อย. ของ กองร้อยของ ร.111.

การปฏิบัติการเข้าตียึดที่หมายในเวลากลางวันของกองร้อย ร.111 พัน.1.

เเละการซักซ้อมการปฏิบัติบน ภูมิประเทศจำลอง Rock rehearsal เพื่อรอเตรียมยึดที่หมายในเวลากลางคืน ของกองร้อย ร.111 พัน.3

พร้อมทั้งให้คำแนะนำเเก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ด้วย

error: Content is protected !!