สั่ง เอ็กซเรย์ บ้านสวัสดิการทหาร กู้เงิน ทบ. ผ่อนบ้าน ซื้อ

22 ก.พ. 2020
459

 

“บิ๊กแดง” สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กิจการสวัสดิการทบ. โดยเฉพาะบ้านพักสวัสดิการ ทั้งของ ทบ.เองและของเอกชน ที่เข้ามาร่วมกับหน่วยทหาร
และ กู้เงิน กิจการออมทรัพย์ ทบ. หลังมีการร้องเรียน และเสียงวิจารณ์ อย่างไม่เข้าใจ/ มอบ “บิ๊กเล็ก” รองผบ.ทบ.คุม

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้มอบให้ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินกิจการสวัสดิการของ ทบ.”ขึ้น

โดยคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบกิจการสวัสดิการของกองทัพบกโดยรวม และ สามารถเรียกบุคคลหรือเอกสารเพื่อตรวจสอบ ส่วนหน่วยทหารต้องให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกให้

รวมทั้งอาจมีการตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพิ่มเติมได้ ซึ่งคณะกรรมการฯจะเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการต่างๆเกี่ยวกับกิจการสวัสดิการ นำเรียนต่อ พลเอกอภิรัชต์ ต่อไป

ทั้งนี้ กองทัพบก เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนางานด้านกิจการสวัสดิการกำลังพล อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของ พลเอกอภิรัชต์

โดยช่วงที่ผ่านมาปรากฏข่าวเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการดำเนินกิจการสวัสดิการของกองทัพบก ว่ามีการดำเนินการไม่เหมาะสม กำลังพลบางส่วนได้รับความเดือดร้อน

มีการตั้งข้อสังเกตและกล่าวถึงกิจการสวัสดิการในแง่มุมต่างๆ ซึ่งสร้างความสับสน เข้าใจผิดให้กับประชาชนและกำลังพลของกองทัพบก ในหลายประเด็น

ซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ และเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความกระจ่างในทุกข้อสงสัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของกำลังพล ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการ นี้ ขึ้นมาตรวจสอบ

ทั้งนี้กองทัพบกให้ความเร่งด่วนกับการตรวจสอบ โครงการบ้านสวัสดิการทุกประเภทที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนี้ โดยเฉพาะโครงการที่กองทัพบกบริหารโครงการเอง โครงการบ้านธนารักษ์ ( ก่อสร้างบ้านในที่ดินราชพัสดุ )

นอกจากนี้ยังมีโครงการในลักษณะที่เอกชนบริหาร หรือบุคลภายนอกจัดทำขึ้น แล้วกำลังพลไปซื้อบ้านเอกชน ด้วยการขอกู้เงินจาก กิจการออมทรัพย์ของกรมสวัสดิการทหารบก

ซึ่งภายหลังเกิดข้อพิพาทระหว่างกำลังพลกับเอกชน แล้วมีการนำไปร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับนโยบายปรับปรุงงานด้านกิจการสวัสดิการกำลังพล ตามที่พลเอกอภิรัชต์ ได้ประกาศไว้

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกมีแนวทางชัดเจนในการบริหารจัดการเรื่องสวัสดิการกำลังพล ที่จะต้องดำเนินไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างถูกต้องโปร่งใส กำลังพลได้รับประโยชน์เต็มที่อย่างแท้จริง และไม่ตกเป็นเครื่องมือ หรือมีการสมยอมในกระบวนการแสวงประโยชน์จากกิจการสวัสดิการใดๆทั้งสิ้น

error: Content is protected !!