วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

Welcome to แปดริ้ว Welcome to “Home of Stryker “

21 ก.พ. 2020
149

 

“รองกอล์ฟ”พันเอก สราวุธ ไชยสิทธิ์ รอง ผบ.พล.ร.11 ต้อนรับ หารือกับ ทหารสหรัฐอเมริกา ที่จะมาฝึกร่วม รหัส Hanuman Guardian 20 – 1B วันที่ 24กพ.-8 มีค. 2563 กับ รถเกราะ Stryker ของ กองพลทหารราบที่ 11 ฉะเชิงเทรา

โดยมีมาตรการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิ เพิ่อป้องกัน เขื่อCOVID19 ด้วย

error: Content is protected !!