วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ถอด บทเรียน โคราช !!

 

“บิ๊กตู่” สั่งผ่าน “บิ๊กช้าง” สั่งการ ในสภากลาโหม ให้ บก.ทัพไทย ถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมที่โคราช เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำรอยขึ้น อีกเด็ดขาด พร้อมเตรียมสนธิกำลังคลี่คลายสถานการณ์
สั่ง เข้มงวด การเก็บรักษาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ในคลังสรรพาวุธ/สภากลาโหมเห็นชอบ “บัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานของวัตถุหรืออาวุธ”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้มอบหมายให้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม

พลโทคงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่าที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง การกำหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. 2560

โดยแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการ หรือช่องทางการรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจำวันของผู้รับใบอนุญาตจากเดิมจะต้องจัดทำเป็นหนังสือและยื่นที่ ศูนย์อุตสาหกรรมและ พลังงานทหาร(ศอพท.)ให้สามารถรายงานได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกวิธีหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภาครัฐและลดภาระของประชาชน

นอกจากนี้ ยังสั่งการเรื่อง การเก็บรักษาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ในคลังสรรพาวุธ โดยให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เพิ่มความเข้มงวด กวดขัน และตรวจสอบการเก็บรักษาอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด ในคลังสรรพาวุธต่าง ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งติดตั้งระบบการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ และให้หน่วยมีการซักซ้อมแผนป้องกันอย่างต่อเนื่อง

และเรื่องการถอดบทเรียนกรณีการช่วยเหลือประชาชน จากเหตุโศกนาฏกรรม ที่ จังหวัดนครราชสีมา

โดย ให้กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ศึกษาและถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเด็ดขาด

รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการสนธิกำลัง ร่วมกันให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตลอดจนขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นดูแลและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

error: Content is protected !!