วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

6 ท่า ต้องทำ!!

20 ก.พ. 2020
577

 

นายแบบ ทบ.
“หมอภาคย์-บัวขาว”
ท่าทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ
Army Combat Readiness Physical Test:ACRPT

ทบ.ได้ข้อสรุป!! จะใช้ การทดสอบร่างกายแบบใหม่ ACRPT สำหรับหน่วยรบ

มี6 ท่า ที่กำลังพลหน่วยรบ ต้องทำ คือ

1. Maximum Deadlift (MDL) งอเข่าครึ่งนั่งยกน้ำหนักจากท่างอเข่า 3 ครั้ง

2. Standing Power Throw (SPT)

3. Hand Release Push-up-arm extension (HRP)

4. Sprint-Drag-Carry (SDC) วิ่งวิบาก

5. Leg Tuck (LTK) ดึงข้อยกเข่า

6. 2k Run (2KR) วิ่งตัวเปล่าระยะทาง 2 กิโลเมตร

โดยมีหมอภาคย์ พันเอก ภาคย์ โลหารชุน และ ร้อยตรี บัวขาว บัญชาเมฆ เป็นหรีเซนเตอร์

โดยจะนำร่องให้มีการฝึกซ้อมในหน่วยกำลังรบ ในเดือนมีนาคม ในระดับกองทัพภาค และจัดแข่งขันระดับกองทัพบกในเดือนเมษายน 2563

เพจ:SMARTSoldiersStrongArmy

error: Content is protected !!