วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

แข็งแรง สมาร์ท แถมยัง จิตใจดี…. อุ้มได้มากกว่า นี้ มั้ย

20 ก.พ. 2020
241

 

ทหารอเมริกัน เล่นกับ น้องๆ เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยการอุ้ม พร้อมกัน3 คน

ในช่วงการพักผ่อน หลังจากร่วมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กับกองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.12 สนภ.1 นทพ.)

ภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA ) ในการฝึก Cobra Gold 2020

error: Content is protected !!