วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ป.โท กองทัพอากาศ!!

 

ทอ.เปิดสอน “ปริญญาโท”ครั้งแรก รับแค่20 คน “วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ที่ รร.นายเรืออากาศฯ หวังสร้างงานวิจัย และสู่การปฏิบัติจริง

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. กล่าวว่า กองทัพอากาศ เตรียมเปิดหลักสูตรปริญญาโท เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ครั้งแรก จำนวน 20 ทุนการศึกษา ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อต้องการให้เกิดผลการศึกษาวิจัยที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง หวังผลว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชน ภาครัฐจะมีส่วนร่วมในแนวทางของกองทัพอากาศ

พลอากาศตรี ดร. นพพล หาญกล้า ผอ.โครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้คือ ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ซึ่ง ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 67 ปีที่โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดสอนหลักสูตร แบบนี้และมีพลเรือนมาเรียน

โดยจะมีการลงนามในMouกับ20 สถาบันการศึกษา และ 5 สถาบันด้านวิศวกรรมอากาศยาน

โดยรับคนที่จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ไม่จำกัดอายุ แต่มีประสบการณ์

หลักสูตร2 ปี มาเรียนที่ รร.นายเรืออากาศฯ โดยเน้นที่การระดมคสามคิด และการวิจัย พัฒนา ในด้าน ดาวเทียม อวกาศ เครื่องบิน UAV

โดยทางทอ.จะออกค่าใช้จ่ายในการเรียนให้จนจบหลักสูตร และ มีอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์กว่า 20 คน เป็นผู้สอนและแนะนำ

error: Content is protected !!