วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

Hanuman Guardian2020

20 ก.พ. 2020
168

 

ทบ.สหรัฐฯ ส่งรถเกราะStyker ร่วมฝึก
Hanuman Guardian2020

ทีม รถเกราะStyker ทบ.อเมริกา ถึง
กองพลทหารราบที่ 11

โดยมี กรมStryker กรมทหารราบที่ 112 ต้อนรับ กำลังพลจากกองทัพบกสหรัฐอเมริกา พร้อมยุทโธปกรณ์

error: Content is protected !!