วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

Mouth connections !!!!! Cobra Gold Ex 2020

18 ก.พ. 2020
319

 

ทหารอากาศไทย-อเมริกัน ร่วมเล่นเกมกับเด็กๆ นักเรียน โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บํารุง) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA) ในการฝึกCobra Gold 2020

error: Content is protected !!