วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“มาดาม” เล่นใหญ่ !!

18 ก.พ. 2020
344

 

ทำโครงการ“พาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน “… 7,800 คน จ่อกลับบ้านเกิด “รมช.มนัญญา” หาอาชีพ หางาน หาตลาดรองรับ ให้ แก้ปัญหา ทิ้งบ้านทิ้งครอบครัว เข้ากรุงฯ
คืนความอบอุ่นให้บ้าน ครอบครัว

“รมต.แหม่ม”มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เผย กำลังทำโครงการ “พาลูกหลานเกษตรกร” กลับบ้าน “

โดยตอนนี้ มีพี่น้องประชาชน ที่มาจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคอิสาน ที่แจ้งความประสงค์ จะร่วมโครงการ ราว7,800 คน ในการเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อไปทำงาน ประกอบอาชีพในพื้นที่

โดยทาง กระทรวงเกษตรฯ จะทำหน้าที่ เป็นผู้ประสาน ในการทำอาชีพรองรับ และการหาตลาด รองรับ พี่น้องที่กลับไปทำการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางการเกษตร เช่น ร้านค้า. ตลาด และ สหกรณ์

ทั้งนี้ จะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอ ของการที่คนต่างจังหวัด ทิ้งบ้านเกืด เข้ากรุงเทพฯหางานทำ เกิดความแออัด เพราะอยู่บ้านเกิด ไม่มีงานทำ ไม่มีหนืางให้ทำมาหากิน

โดยเราจะเข้าไปช่วยดูแล ตอนนี้ มีผู้แจ้งความต้องการ มาเป๋นจำนวนมาก รวมทั้งแสดงความสนใจ ในการทำแสชีพต่างๆ เมื่อกลับบ้านเกิด

อาชีพเกษตรกร สำคัญที่สุดคือ ต้องมีตลาดรองรับ. ที่เราจะช่วยประสาน และทำให้ลดปัญหา สังคม ปัญหาครอบครัว ได้เกลับมาบ้านเกิด มาดูแลพ่อแม่ ครอบครัว แต่มีอาขีพ มีรายได้

error: Content is protected !!