วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

“ผบ.ทหารสูงสุด” ขอบคุณ กองทัพเรือ ช่วยดูแล คนไทย จากWuhan ร่วมแก้ปัญหา การแพร่ระบาดของ COVID 19

18 ก.พ. 2020
322

 

พลเรือเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าว ในที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ขอบคุณและชื่นชมกองทัพเรือ ที่สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือ
และอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (Covid – 19) และขอบคุณเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสนับสนุน

error: Content is protected !!