วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

Peace Operation

18 ก.พ. 2020
236

 

เตรียมส่งทหารไทย ไปSouth Sudan ผลัด2 อีก 273นาย 26 เมย.นี้ ร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ของ UNMISS /….กองทัพไทย ใช้ระบบ RTN Catalog เป็นต้นแบบ พัฒนาระบบการกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร Royal Thai Armed Forces Cataloging System : RCS

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมด้วย พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบทบ. พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.และพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ที่ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ

พลโทอภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมการปฏิบัติงานในอนาคต

กองบัญชาการกองทัพไทย พัฒนาระบบการกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (Royal Thai Armed Forces Cataloging System : RCS) โดยใช้ระบบ RTN Catalog เป็นต้นแบบ

และปรับปรุงให้มีความทันสมัย รวมถึงพัฒนาให้สามารถรองรับฐานข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ของทั้งกองทัพไทย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากได้

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย จะปรับปรุงพัฒนาระบบ RCS ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นระบบสารสนเทศที่เป็นศูนย์กลางในการส่งกำลังบำรุงร่วมของกองทัพไทย

รวมถึงมีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและการวางแผนด้านการส่งกำลังบำรุงร่วมในระดับชาติ

กองทัพบก การเตรียมการด้านการส่งกำลังบำรุง ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Mission in South Sudan : UNMISS) ผลัดที่ 2 ตามที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้อนุมัติจัดกำลังกองทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 2 จำนวน 273นาย เข้าปฏิบัติภารกิจ UNMISS

โดยมีกำหนดเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ใน26 เมษายน2563 นั้น ด้วยภารกิจดังกล่าว กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ได้รับมอบภารกิจในการสนับสนุนให้กับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจฯ ในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเกียรติภูมิของทหารไทยในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ

error: Content is protected !!