วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ทหารใต้ เชื่อมสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย หมู่บ้านเข้มแข็ง คู่ขนานตามแนวชายแดน มาพบปะ เล่นกีฬากัน

16 ก.พ. 2020
286

 

พันเอก อายุพันธ์ กรรณสูต ผบ.ร.5 /ผบ.ฉก.ร.5 เปิดกิจกรรมโครงการ “หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย” 2563

โดยมีราษฎรจาก บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 2 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนและร่วมกิจกรรม กับพี่น้องประชาชน บ้านปาดังเบซาร์ ต.ตีตีติงงี รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของ 2 ประเทศ

ที่ โรงเรียนมัธยมปาดังเบซาร์ ต.ติติติงงี รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

โดยมีส่วนราชการและประชาชนทั้งชาวไทยและมาเลเซียเข้าร่วมกว่า 500 คน

error: Content is protected !!