วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

Hotline”บิ๊กแดง”

15 ก.พ. 2020
437

ทบ.เปิดสายตรง ผบ.ทบ” ศูนย์ รับเรื่องร้องเรียน ถึง “บิ๊กแดง” 02-0187330, 02 2410404 และแบบออนไลน์
https://complain.rta.mi.th/

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกทบ. กล่าวว่า ทบ.เตรียมเปิด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ของกองทัพบก
อันเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามปกติที่กองทัพบกมีอยู่แล้ว และปรับให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้น

รวมทั้งเพิ่มช่องทางของ platform ทางโซเชียลมีเดีย ของกองทัพบก เป็นการปรับปรุงระบบ ร้องเรียนทางออนไลน์ให้มีความสะดวกขึ้นในการแจ้งข้อมูลมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน

สำหรับการร้องเรียน ของกำลังพล ถึงผู้บัญชาการทหารบกโดยตรง
ยังอยู่ในช่วงของการเตรียมทดสอบระบบ เพื่อการรองรับตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่มีนโยบายให้ เปิดช่องทางเพิ่มเติมให้กำลังพลสามารถแจ้งความเดือดร้อนในลักษณะ Hotline สายตรงถึงผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งการเตรียมความพร้อมขณะนี้เกือบ100% และจะสามารถดำเนินการได้ในสัปดาห์หน้า อังคารที่ 18 กพ.2563

ส่วนรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆรอการเตรียมการของผู้รับผิดชอบให้สมบูรณ์แล้ว
—-

โดยมี ช่องทางร้องเรียนสายด่วน Call Center สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://rta.mi.th หรือโทร. 02 2410404 และ 02-0187330

error: Content is protected !!