วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กป้อม” คุย “ทูต สวิสฯ” ที่กลาโหม

13 ก.พ. 2020
208

ถกความร่วมมือ -ลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงกับศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม. การจัดการภัยพิบัติ – AHA Center พร้อมผลักดันความร่วมมือEEC

Mrs. Helene Budliger Artieda เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เข้าพบ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสมาพันธรัฐสวิสฯ ที่มีความใกล้ชิดและเป็นมิตรมาอย่างยาวนาน โดยในปี 2564 จะครบรอบ 90 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

พลเอกประวิตร มุ่งหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวาระนี้

และ แสดงความยินดีที่มีประธานาธิบดีของสมาพันธรัฐสวิสฯ คนใหม่

ยืนยันรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับสมาพันธรัฐสวิสฯ เพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดำรงตำแหน่งในประเทศไทย และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทั้งประชาชนไทยและรัฐบาล

พร้อมเน้นย้ำที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสมาพันธรัฐสวิสฯ ให้แน่นแฟ้นและครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน

ตลอดจนขอให้รองนายกรัฐมนตรีสนับสนุนนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางไปท่องเที่ยวในสมาพันธรัฐสวิสฯ มากขึ้น ซึ่งทางสมาพันธรัฐสวิสฯ พร้อมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยรองนายกรัฐมนตรียินดีที่ภาคเอกชนสมาพันธรัฐสวิสฯ เชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนในไทย

พร้อมขอให้เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสฯ ผลักดันนักธุรกิจจากสมาพันธรัฐสวิสฯ ให้เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในสาขาที่สมาพันธรัฐสวิสฯ มีความเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ พลเอกประวิตร ขอบคุณสมาพันธรัฐสวิสฯ ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาและรูปแบบการฝึกงานในสถานประกอบการร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทย

ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานของไทย ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้แก่บริษัทของสมาพันธรัฐสวิสฯ ที่มาลงทุนในไทยด้วยเช่นกัน

โอกาสนี้ พลเอกประวิตร ยินดีที่สมาพันธรัฐสวิสฯ ได้ลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงกับศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management – AHA Center)

ซึ่งเป็นการเน้นย้ำและส่งเสริมบทบาทของสมาพันธรัฐสวิสฯ ในการทำงานร่วมกับภูมิภาคอาเซียน

และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับสมาพันธรัฐสวิสฯ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาของสมาพันธรัฐสวิสฯ ในกลุ่มประเทศ CLMV ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!