ทัพเรือภาค3 ร่วมคัดกรอง เรือนักท่องเที่ยว Seabourn Ovation เทียบท่า ภูเก็ต

 

พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 พร้อมด้วย พลเรือตรี สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้อำนวยการสำนักงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ได้นำกำลังพลเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจคัดกรอง นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ที่มากับเรือ Seabourn Ovation ที่เข้าเทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต

ซึ่งการคัดกรองเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ

โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คณะสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมดำเนินการอย่างใกล้ชิด

error: Content is protected !!