วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

แล้งน้ำ บอกทหาร

12 ก.พ. 2020
486

 

ทหารพัฒนา ดีลิเวอร์รี่….,นพค.42 ส่งน้ำ ด่วน ข่วย นักเรียน และครู193 ชีวิตที่ ยะหา ยะลา

พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผบ.นพค.42 สนภ.4 นทพ. ส่งกำลังพลชุด ศบภ.เคลื่อนที่เร็ว พร้อมด้วย รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน นำน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร (2เที่ยว) รวม 12,000 ลิตร สนับสนุน ให้แก่โรงเรียนบ้านรัตนา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในห้วงฤดูแล้ง

เพื่อให้บุคลากรครู และนักเรียน สามารถนำน้ำใช้อุปโภค และบริโภค ได้อย่างเพียงพอ จำนวน 193 คน

error: Content is protected !!