วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

แม่ทัพเดฟ” ติวเข้ม ผบ.หน่วย ทบ.-ทร. ให้ติดตามเป้าหมายสำคัญแบบ “หายใจรดต้นคอ”

12 ก.พ. 2020
160

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติการเชิงและข้อสั่งการแก่ ผบ.หน่วย, ผบ.ฉก.จังหวัด/ ฉก.นย.ทร. จนถึงระดับ ผบ.ฉก.หมายเลข/ ฉก.ทพ. ในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ เพื่อให้แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีความคืบหน้าและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม 1 บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ถือเป็นการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการพูดคุยหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยร่วมกัน ภายใต้นโยบาย ที่ต้องการให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกทั้งชุดและชุดกิจการพลเรือนมุ่งเน้นเข้าดำเนินการในหมู่บ้านสันติสุข ลงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างจริงจังเพื่อความคืบหน้าของผลงานที่สำเร็จ มีประสิทธิภาพสูงสุด

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำและสั่งการต่อผู้บังคับหน่วยทุกระดับว่า ” ให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ฝึกฝนกำลังพลของหน่วย ให้มีความชำนาญ แข็งแกร่งสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักประเมินและวางแผน รับมือกับทุกสถานการณ์ และปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและทันท่วงที

โดยติดตามเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนแบบ “หายใจรดต้นคอ”

โดยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ การปฏิบัติทั้งชุดจรยุทธและกิจการพลเรือนต้องปฏิบัติการในเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างของผู้ก่อเหตุรุนแรงและจำกัดเสรีการปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างรัดกุม ขอให้หน่วยดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้นำพื้นที่ผู้นำศาสนา เข้าใจในขั้นตอนของกฎการปะทะอย่างเข้มงวด

เรื่องของการควบคุมพื้นที่ถ้าจะให้ได้ผลต้องใช้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนทหารตำรวจและพลเรือนฝ่ายปกครองช่วยกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ขอย้ำว่าให้ใช้หลักของความจริงที่ถูกต้องในการดำเนินการเพื่อที่จะได้หักล้างข้อมูลที่เคยถูกบิดเบือน ข่าวลวงหรือข่าวปลอมที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิด ทางนี้ก็จะได้ป้องกันแนวร่วมรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยชุดกิจการพลเรือน จะต้องช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลความจริงที่ถูกต้อง

หากเกิดเหตุในพื้นที่หน่วยจะต้องดำเนินการเร่งรัดสร้างความเข้าใจ ชี้แจ้งข้อเท็จจริงให้สังคมเกิดความกระจ่างโดยเร็ว”

นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังให้หน่วยต่าง ๆได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนให้เข้าใจหลักการทำงาน และความจริงของการปฏิบัติงานที่จริงจังและเข้มงวดมากขึ้น

โดยสามารถประชาสัมพันธ์เรื่อง เบอร์โทรศัพท์สาย ตรงของแม่ทัพให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่
ประชาสัมพันธ์เรื่องความผิดของผู้ให้การสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยสามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุ และผู้ให้การสนับสนุนตามมาตรา 189 เช่นกัน เพื่อจะลดการสนับสนุน หรือตัดการสนับสนุนในพื้นที่ให้ได้ “ถึงเวลาแล้วที่ทุกหน่ถภดำเนินภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง สร้างความสงบสุข ยุติเหตุรุนแรง สร้างสันติสุขให้กับพี่น้องประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม”

ดังกล่าวเป็นการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการพูดคุยหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยร่วมกัน ภายใต้นโยบาย ที่ต้องการให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกทั้งชุดและชุดกิจการพลเรือนมุ่งเน้นเข้าดำเนินการในหมู่บ้านสันติสุข ลงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างจริงจังเพื่อความคืบหน้าของผลงานที่สำเร็จ มีประสิทธิภาพสูงสุด

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำและสั่งการต่อผู้บังคับหน่วยทุกระดับว่า ” ให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ฝึกฝนกำลังพลของหน่วย ให้มีความชำนาญ แข็งแกร่งสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักประเมินและวางแผน รับมือกับทุกสถานการณ์ และปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยติดตามเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนแบบ “หายใจรดต้นคอ”

โดยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ การปฏิบัติทั้งชุดจรยุทธและกิจการพลเรือนต้องปฏิบัติการในเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างของผู้ก่อเหตุรุนแรงและจำกัดเสรีการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างรัดกุม ขอให้หน่วยดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้นำพื้นที่ผู้นำศาสนา เข้าใจในขั้นตอนของกฎการปะทะอย่างเข้มงวด เรื่องของการควบคุมพื้นที่ถ้าจะให้ได้ผลต้องใช้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนทหารตำรวจและพลเรือนฝ่ายปกครองช่วยกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ขอย้ำว่าให้ใช้หลักของความจริงที่ถูกต้องในการดำเนินการเพื่อที่จะได้หักล้างข้อมูลที่เคยถูกบิดเบือน ข่าวลวงหรือข่าวปลอมที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิด ทางนี้ก็จะได้ป้องกันแนวร่วมรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยชุดกิจการพลเรือน จะต้องช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลความจริงที่ถูกต้อง หากเกิดเหตุในพื้นที่หน่วยจะต้องดำเนินการเร่งรัดสร้างความเข้าใจ ชี้แจ้งข้อเท็จจริงให้สังคมเกิดความกระจ่างโดยเร็ว” นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังให้หน่วยต่าง ๆได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนให้เข้าใจหลักการทำงาน และความจริงของการปฏิบัติงานที่จริงจังและเข้มงวดมากขึ้น โดยสามารถประชาสัมพันธ์เรื่อง เบอร์โทรศัพท์สาย ตรงของแม่ทัพให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่

ประชาสัมพันธ์เรื่องความผิดของผู้ให้การสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยสามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุ และผู้ให้การสนับสนุนตามมาตรา 189 เช่นกัน เพื่อจะลดการสนับสนุน หรือตัดการสนับสนุนในพื้นที่ให้ได้ “ถึงเวลาแล้วที่ทุกหน่วยจะต้องดำเนินภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง สร้างความสงบสุข ยุติเหตุรุนแรง สร้างสันติสุขให้กับพี่น้องประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม”

error: Content is protected !!