UAV กองทัพอากาศ ปฏิบัติการบินสำรวจสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ตามคำร้องขอ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ย่านพระราม 2

 

บิ๊กหมู พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน ลงพื้นที่บริเวณหมวดทางหลวงแสมดำ ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อสำรวจสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 โดยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กของกองทัพอากาศ ติดเครื่องมือตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น

เพื่อศึกษาและสำรวจแนวโน้มการกระจายตัวของฝุ่น PM 2.5 ในบรรยากาศ และจัดทำแผนการตรวจกำกับโรงงานบริเวณที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์สูง

โดยมี นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมคณะ

ครม. มีมติกำหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระลอกๆ ส่งผลให้ระดับเพดานการลอยตัวและการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำการไหลเวียนและถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศและมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ตามการรายสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีแหล่งกำเนิดมาจากการขนส่งทางถนน 72.5 % อุตสาหกรรม 17 % การเผาในที่โล่ง 5 % ครัวเรือน 2 % การขนส่งนอกเหนือจากถนน 1 % และอื่นๆ 2.5 % โดยสัดส่วนการระบายฝุ่นละออง PM 2.5 จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

อีกทั้ง เป็นไปตามนโยบายของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการนำเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานและมีความทันสมัย ซึ่งกองทัพอากาศใช้ในภารกิจด้านการบินและความมั่นคงของชาติ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยมอบหมายให้คณะทำงานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศกองทัพอากาศ เป็นผู้พัฒนาระบบและดำเนินการ

error: Content is protected !!