วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

หล่อ ขนาด!!

12 ก.พ. 2020
317

 

“นายกฯ”ยิ้มแป้น!! ชาวพะเยา ตะโกน ชม นายกฯเป็นภาษาเหนือ “หล่อขนาด” ที่แปลว่า หล่อมาก

ก่อนนายกฯ จะชมกลับ ว่า “งามเหมือนกั๋น”

พร้อมถ่ายรูปร่วมกับประชาชน อย่างเป็นกันเอง

ถูกใจซิ้อเสื้อม่อฮ่อม!!

error: Content is protected !!