“ผมไม่ยอมแพ้” ผมจะไม่ท้อถอย ผมจะหนักแน่น

11 ก.พ. 2020
118

 

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ไม่ลาออก โดย กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ เกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว ไม่ใช่เกิดจากความผิดพลาดในการสั่งการทางทหาร

ผมจะดูแล ครอบครัว ผู้เสียชีวิต และพร้อมรับเข้ารับราชการทหาร หากต้องการ และดูแล ผู้บาดเจ็บ และสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซี่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครต้องการอยากให้เกิด ทุกคนเสียใจ และผมเอง ต้องขอโทษ ในฐานะที่เขาเป็นกำลังพลของทบ.

แม้ผมจะเหลือเวลารับราชการอีกเพียง 7-8 เดือน แต่ผมจะไม่ย่อท้อ ในการพัฒนากองทัพบก พัฒนามาตรฐานให้ดีขึ้น จนวันสุดท้ายในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก จนวันที่ ส่งมอบธงให้กับผู้บัญชาการทหารบก ท่านต่อไป ผมจะไม่ยอมแพ้ ผมจะหนักแน่น”

error: Content is protected !!