วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“ผมไม่ยอมแพ้” ผมจะไม่ท้อถอย ผมจะหนักแน่น

11 ก.พ. 2020
142

 

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ไม่ลาออก โดย กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ เกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว ไม่ใช่เกิดจากความผิดพลาดในการสั่งการทางทหาร

ผมจะดูแล ครอบครัว ผู้เสียชีวิต และพร้อมรับเข้ารับราชการทหาร หากต้องการ และดูแล ผู้บาดเจ็บ และสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซี่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครต้องการอยากให้เกิด ทุกคนเสียใจ และผมเอง ต้องขอโทษ ในฐานะที่เขาเป็นกำลังพลของทบ.

แม้ผมจะเหลือเวลารับราชการอีกเพียง 7-8 เดือน แต่ผมจะไม่ย่อท้อ ในการพัฒนากองทัพบก พัฒนามาตรฐานให้ดีขึ้น จนวันสุดท้ายในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก จนวันที่ ส่งมอบธงให้กับผู้บัญชาการทหารบก ท่านต่อไป ผมจะไม่ยอมแพ้ ผมจะหนักแน่น”

error: Content is protected !!