วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ทหารพราน 13 ร่วม ตรวจเข้ม สุขภาพร่างกาย แรงงานกัมพูชา ไป-กลับ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า ตามแนวชายแดน

10 ก.พ. 2020
580

 

พันโท กมล เรืองนาราบ รองผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 13
พร้อมด้วยจิตอาสา , ผอ.รพ.สต.ทับพริก, ฉก.คลองหาด สระแก้ว และฝ่ายปกครอง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สนธิกำลังเพื่อร่วมคัดกรองแรงงานเพื่อนบ้านราชอาณาจักรกัมพูชาเดินทางมาเช้า-กลับเย็น ของแรงงานเพื่อนบ้านราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามสั่งการของ แม่ทัพหนุ่ย
พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1

กรมทหารพรานที่ 13 มีการตรวจเข้มงวดบริเวณช่องทางอนุโลมแรงงาน บ้านคลองสมบูรณ์ ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ระเบียบการปฎิบัติของผู้ประกอบการที่ขออนุญาตใช้แรงงาน จุดอนุโลมแรงงานบ้านคลองสมบูรณ์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

1. การรับ-ส่งแรงงาน ถ้าส่งกลับไม่ตรงตามจำนวนที่นำไปใช้จะมีผล
1.1 งด รับ ส่งแรงงาน ณ จุดอนุโลมแรงงานบ้านคลองสมบูรณ์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เด็ดขาด
1.2 จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

2 การรับ- ส่ง แรงงานเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่มีแจ้งเหตุผลให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า จะมีผลในการรับ- ส่ง แรงงานในครั้งต่อไปหรืออาจตัดสิทธิ์ในการรับ – ส่ง แรงงาน ณ จุดอนุโลมแรงงานบ้านสมบูรณ์โดยเด็ดขาด

พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ขอใช้แรงงานเข้ามา – เย็นกลับ ปฎิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
เวลารับ – ส่ง เวลา 06.00 – 18.00 น.

error: Content is protected !!