วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

เรียนรู้ วิถีไทย วิถีพุทธ พราหมณ์ วิถี ตะวันออก

10 ก.พ. 2020
302

 

ทหารอเมริกัน พนมมือไหว้-โยงสายสิญจน์ ร่วมพิธียกเสาเอก ทหารไทย-จีน-มะกัน ร่วมสร้างอาคารอเนกประสงค์ Cobra Gold 2020 ที่ พิษณุโลก …. ส่วนการฝึกจะเริ่ม25กพ.นี้

ทหารอเมริกัน ร่วมพิธียกเสาเอก อาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA )

ส่วนหนึ่งในการฝึก Cobra Gold 2020 ที่ โรงเรียนวัดดงข่อย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ที่ กองทัพอากาศ ไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ร่วมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ขนาด 7.8 ×20.32 เมตร ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. – 5 มี.ค.63 เพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชน

error: Content is protected !!