วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ยก บทเรียน “จ่าทหาร คลั่ง” เตือนภัยสังคม ก่อน ระเบิด!

 

โฆษกกลาโหม ชี้ ฝ่ายความมั่นคง ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบ ได้ในทุกกรณี แต่ขอให้เป็น “บทเรียน”….วอนทุกฝ่ายสร้างสรรค์ หยุดยั่วยุ ถากถาง
บิดเบือน ยั่วยุ หรือบั่นทอนกำลังใจกันเอง ด้วยอคติ หวั่น เกิดอาการป่วยทางสังคม และ รอการระเบิด แต่ต้องให้กำลังใจ ใน ยามสังคมต้องเผชิญความท้าทาย

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม กล่าวว่า ในยามที่ประเทศชาติต้องเผชิญกับความท้าทายร่วมกัน ทั้งจากภัยแล้ง โรคระบาด มลภาวะทางอากาศ หรือแม้กระทั่งเหตุ การใช้ความรุนแรงล่าสุดที่ผ่านมา

เป็นห้วงเวลาที่เราทุกคน ต่างกำลังประสบความยากลำบากและใช้พยายามร่วมกัน เพื่อฝ่าฟันผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปด้วยกัน ด้วยความพยายามและความตั้งใจร่วมกันของทุกฝ่าย

การจะผ่านความท้าทายต่างๆไปด้วยกันนั้น เราทุกคนในสังคมต่างต้องการกำลังใจ ความเข้าใจและความเป็นหนึ่งเดียวกัน ต้องการความร่วมมือกันทุกฝ่าย ผ่านความคิดที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ร่วมกัน

และเชื่อมั่นว่าเราทุกคน ไม่ปรารถนาที่จะเห็นความไม่เป็นหนึ่งเดียวกันยามบ้านเมืองวิกฤต จากการบิดเบือน ยั่วยุ หรือบั่นทอนกำลังใจกันเอง ด้วยอคติ จนเป็นความเคยชินสั่งสม ซึมซับทางความคิดและจิตใจ เกิดเป็นอาการป่วยทางสังคม รอการระเบิดในที่สุด

ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคง ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณี ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในทุกชีวิตของประชาชน

จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกคนและทุกฝ่าย ได้ร่วมกันทบทวนและสร้างความตระหนักรู้จากทุกบทเรียนที่เกิดขึ้น

รวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างแรงกล้าในการใส่ใจและร่วมมือกันในงานความมั่นคง ร่วมตักเตือน แนะนำและหยุดพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลใกล้ตัวที่ยังมีทัศนคติดังกล่าว เพื่อให้สังคมไทยปัจจุบันและอนาคต ฉีกหนีออกจากความเคยชินจากความขัดแย้งและความรุนแรงให้ได้ในที่สุด

error: Content is protected !!