วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

เบื้องหลัง

07 ก.พ. 2020
88

 

การที่ประชาชน มีหน้ากากอนามัย ใช้ ทั้งที่ แจกฟรี และที่ขายในราคาถูกของกระทรวงพาณิชย์….. เบิ้องหลัง แพ็คแยกใส่ถุง อย่างรวดเร็ว….ก็มีน้องๆทหารเหล่านี้ อีกเช่น่กัน

แม้ตอนแรกจะถูกติติง ที่อุปกรณ์ ไม่พร้อม

จากที่เราทำแบบไทยๆ …. กระทรวงพาณิชย์ ขอ กำลังทหาร จาก กรมพลาธิการทบ. วันละ 40นาย ช่วยทำ ด้วยความ เร่งรีบ เร่งด่วน ทางกระทรวงพาณิชย์ จึงไม่ทันเตรียมการเรื่อง ถุงมือ หมวก หน้ากาก ให้ทหาร จึงถูกวิจารณ์อย่างหนัก

จนทบ.ต้องออกมาขออภัย!!
หลัง เจอ ‘ดราม่า’ ที่ ทหาร ใช้มือเปล่า บรรจุห่อ หน้ากากอนามัย ไม่มีถุงมือ ไม่ใส่mask ไม่มีหมวก เหมือนทหารสิงคโปร์

พลโท พิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดเตรียมจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชน

โดยขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากกรมพลาธิการทหารบก จำนวน 40นายต่อวัน ช่วยแบ่งบรรจุหน้ากากอนามัยดังกล่าว

เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันนี้7 ก.พ.2563เพื่อเร่งการบรรจุให้ทันต่อความต้องการของประชาชน

สำหรับการบริหารจัดการในการบรรจุอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงพาณิชย์ กำลังพลเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้รับมอบหมาย

โดยในเบื้องต้น ก่อนการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ได้มีการล้างมือให้สะอาดและฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่ามีความสะอาดระดับหนึ่ง

แต่หลังจากที่ได้รับคำแนะนำและข้อห่วงใยจากประชาชน ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการปรับและสวมอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มขึ้น เช่น หมวกคลุมผม, หน้ากากอนามัยและสวมถุงมือ ในระหว่างบรรจุเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจ และต้องขออภัยประชาชน ในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องได้รีบปรับแก้ไขแล้ว เพื่อให้การกระจายหน้ากากอนามัยไปถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด

error: Content is protected !!