วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

เป๊ะขึ้น ฟิต ขึ้น หนักขึ้น

06 ก.พ. 2020
220

 

“บิ๊กแดง” สั่ง ปรับเพิ่มเกณฑ์ผ่านทดสอบร่างกาย ให้ต้องมีคะแนนสูงขึ้น หน่วยกำลังรบปรับเพิ่มเป็น 70% หน่วยสนับสนุนการรบ 60 % หน่วยอื่นๆ 55%

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

ได้มีการหารือถึงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลกองทัพบกที่ต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการ

โดยขณะนี้กองทัพบกได้ปรับให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลประจำปี ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มมาตรฐานในเกณฑ์คะแนนที่ถือว่า “ผ่าน” ให้สูงขึ้น ได้แก่ หน่วยกำลังรบปรับเพิ่มเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ หน่วยสนับสนุนการรบปรับเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ และหน่วยอื่นๆ เป็น 55เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

สำหรับประเภทที่2 เป็น “การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อความพร้อมรบ” ซึ่งเป็นการทดสอบที่จะนำมาใช้เฉพาะกับหน่วยกำลังรบ ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลให้สูงขึ้น เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลดการบาดเจ็บขณะการฝึก สามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นการทดสอบที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับหน่วยกำลังรบ

error: Content is protected !!