วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

“แม่ทัพภาค2-หมอภาคย์” ชวนเที่ยว ค่ายทหาร และ ชวนวิ่ง “Army Land Run “

05 ก.พ. 2020
272

 

แม่ทัพอิ๊ด พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานโครงการ “ ARMY LAND RUN @ ค่ายทหาร พร้อมด้วย พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ประธานพสบ.รุ่น2
ผบ.มทบ.21 และ คุณรุ่งทิพย์ บุกขุนทด
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา
นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

และหมอภาคย์ พ.อ.นพ.ภาคย์ โลหารชุน แพทย์ใหญ่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เชิญชวนนักท่องเทียวเปิดประสบการณ์ เข้ามาท่องเที่ยวในเขตทหาร” Army Land “

กองทัพภาคที่2 เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ซึ่งปฎิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก โดนตั้งหน่วยทหารอยู่ในจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมีการจัดตั้งหน่วยเป็นค่ายทหาร มีทั้งหมด 22 ค่าย ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ในการปฎิบัติภารกิจตามพื้่นที่รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยหน่วยกำลังรบ หน่วยสนับสนุนการรบ หน่วยสนับสนุนการช่วยรบ และหน่วยส่วนภูมิภาค

จาก” เขตทหารห้ามเข้า “ มาเป็น “เขตทหาร ยินดีต้อนรับ”

กองทัพบกจึงมีนโยบายที่จะเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในค่ายทหารและเพื่อการท่องเที่ยว

และร่วมกืจกรรม ARMY LAND ADVENTURE RUN เปิดค่ายวิ่ง

พื้นที่การจัดกิจกรรมและกำหนดการแข่งขัน
28 MAR 2020
ค่ายรามสูร อุดรธานี

25 APR 2020
ค่ายสีหราชเดโชไชย ขอนแก่น

30 MAY 2020
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

27 JUN 2020
ค่ายกฤษณ์สีวะรา สกลนคร

25 JUL 2020
ค่ายสุรนารี นครราชสีมา

กิจกรรมการวิ่ง 3 ประเภทและอัตราค่าสมัครและจำนวนการรับสมัคร/ค่าย

1. ARMY ADVENTURE ระยะทาง 3.2 กม. (วิ่งฝ่าด่านภายในแคมป์ทหาร )
รับไม่เกิน 700 คน ค่าสมัคร 700 บาท/คน

2. RUN FUN
ระยะทาง 5 กม.
รับไม่เกิน 1,000 คน ค่าสมัคร 400 บาท/คน

3. MINI MARATHON
ระยะทาง 10.5 กม.
รับไม่เกิน 2,300 คน ค่าสมัคร 500 บาท/คน

error: Content is protected !!