วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

สร้างความ หนิด หนม!!

05 ก.พ. 2020
195

 

“ทหารอเมริกัน-สิงคโปร์ -ทหารพัฒนา “ ร่วมเตะฟุตบอลกับ น้องๆนักเรียน หลังช่วยกันสร้าง อาคารอเนกประสงค์
ในการฝึก Cobra Gold 2020

ทหารสหรัฐอเมริกา และ ทหารพัฒนา นพค.34 สนภ.3 นทพ. กองบัญชาการกองทัพไทย และทหาร สิงคโปร์ ร่วมกันก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ใน โครงการช่วยเหลือประชาชน

ส่วนหนึ่ง ในการฝึก Cobra Gold 2020
ที่ โรงเรียนบ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

error: Content is protected !!