วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

เลคเช่อร์ !! บริหารเงิน บริหารหนี้

05 ก.พ. 2020
267

 

“ดร.อ้อ” สวมบทอาจารย์ เศรษฐศาสตร์ เลคเช่อร์ แม่บ้านทบ. ปลุก อดออม “แม่บ้านยุคใหม่ รู้ใช้รู้ออม” เสริมความรู้ บริหารการเงิน

“ดร.อ้อ” รศ.ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เยี่ยมสมาชิกแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

พร้อม บรรยายพิเศษ เรื่อง “แม่บ้านยุคใหม่ รู้ใช้รู้ออม” เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารเงิน

พร้อมเพิ่มทักษะด้านการวางแผนและการบริหารหนี้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

รวมทั้ง พล.ต. มานพ แฝดกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก บรรยายพิเศษ “กองทัพบกห่วงใย ทหารกล้า พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว

error: Content is protected !!