วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ตรวจการบ้าน หลังบ้าน ทบ.

05 ก.พ. 2020
174

 

“ดร.อ้อ” ตรวจการบ้าน แม่บ้านหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เยี่ยมชม การออกร้าน สินค้าของหน่วย และร้านค้าสมาคม สาขา… เตรียม เดินสาย เยี่ยม ทัพภาค1-4 ในเดือนแห่งความรัก นี้

“ดร.อ้อ” รศ.ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เยี่ยมสมาชิกแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

พร้อม บรรยายพิเศษ เรื่อง “แม่บ้านยุคใหม่ รู้ใช้รู้ออม” เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารเงิน พร้อมเพิ่มทักษะด้านการวางแผนและการบริหารหนี้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยมี พล.ต. มานพ แฝดกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก บรรยายพิเศษ “กองทัพบกห่วงใย ทหารกล้า พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว

และมีการออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ของหน่วยจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมกำลังพลและครอบครัว ให้มีอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีแผนไปเยี่ยมสมาชิกแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาค

โดยจะไปตรวจเยี่ยมกองทัพภาคที่ 4 ในวันพุธที่12 ก.พ. 2563 ที่ มณฑลทหารบก42จ.สงขลา

ตรวจเยี่ยมกองทัพภาคที่ 2 ในวันจันทร์17ก.พ. 2563 ที่มณฑลทหารบก24 จ.อุดรธานี

ตรวจเยี่ยมกองทัพภาค3 ในวันพุธที่ 19 ก.พ.2563 ที่ มณฑลทหารบกที่33 จ.เชียงใหม่

error: Content is protected !!