วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ไม่ได้สั่ง แต่เป็น ระเบียบเดิม

04 ก.พ. 2020
163

 

ทบ. ยัน “บิ๊กแดง” ไม่ได้มีคำสั่ง 6ท่าต้องห้าม แต่ เป็นระเบียบปกติของทหาร ยัน รูปภาพ 6 ท่าต้องห้าม ไม่ใช่ของ ทบ.แต่ “บิ๊กแดง”ย้ำกำลังพลประพฤติตน ตามแบบธรรมเนียมทหาร แต่งกายตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อความสง่างาม และ มีวินัย

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏในสื่อบางสำนัก ที่ได้นำเสนอข่าวโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ผู้บัญชาการทหารบก มีคำสั่งแจ้งไปยังผู้บังคับหน่วย ห้ามทหารทำกิริยา6 ท่า ต้องห้าม ขณะสวมเครื่องแบบ โดยมีรูปภาพประกอบทั้ง 6 ท่านั้น

ขอเรียนว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ผู้บัญชาการทหารบก ไม่ได้มีสั่งการใดๆ

ทั้งนี้ กองทัพบกมีกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการแต่งกาย และการประพฤติปฏิบัติติตน ในระหว่างสวมใส่เครื่องแบบทหารที่ให้กำลังพล ยึดถือปฏิบัติเป็นภาพรวมไม่ได้มีคำสั่งเฉพาะเจาะจงในเรื่องใด

โดยการแต่งเครื่องแบบต้องเป็นไปตามระเบียบ แบบธรรมเนียม เหมาะสมกับสถานที่ราชการ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายและได้กำชับหน่วยงานของกองทัพบกอยู่เสมอ ให้กำลังพลแต่งกายตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ด้วยความสง่างามและมีวินัย

รวมถึงรวมถึงการแสดงตนในสถานที่สาธารณะให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหารเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี

กองทัพบกจึงขอแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้ทราบ ขอความร่วมมืองดส่งต่อข่าวเท็จดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ลักษณะท่าทางที่ไม่สุภาพ หรือการปฏิบัติผิดมารยาททางสังคมก็เป็นเรื่องที่ ทุกคนควรหลีกเลี่ยง

error: Content is protected !!