วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ทหารผ่านศึก ชายแดนใต้

03 ก.พ. 2020
261

 

พิธีรำลึกถึง ทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศชาติเอาไว้

พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รอง ผบ.มทบ.42 วางพวงมาลา และมีพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก

อนุสาวรีย์กรมหลวงเสนาณรงค์ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

error: Content is protected !!